Notre livre de recettes

Über 100 Bauernrezepte mit Berthe Elsen-Melkert - Nei

Im Jahr 2016, es war zur 5. Jahresfeier von „FairMëllech Luxemburg“, erschien das erste Kochbuch „Kache wéi fréier“ in luxemburgischer Sprache. Nach dem sensationellen Verkaufserfolg kam sehr schnell die Idee zur Herstellung eines internationalen „Faire Milch“-Kochbuches. Genau wie im ersten Buch handelt es sich um alte, einfache Rezepte von früher, welche traditionnell, regional und einfach nachzukochen sind. Jedes Rezept wird anhand von vielen farbigen Fotos „step by step“ erklärt. Jedes einzelne Rezept wurde von der erfahrenen Bauernfrau Berthe Elsen-Melkert aus Luxemburg (Mutter von drei Kindern und Großmutter von sieben Enkelkindern) nachgekocht, wenn nötig umgeändert, aufgeschrieben und fotografiert. „Kache wéi fréier 2 - International“ ist in 2 Sprachen erhältlich: Deutsch und Französisch. Es ist in Zusammenarbeit mit „éditions revue“ in Luxemburg entstanden.

Kochen wie früher - international mit Berthe Elsen-Melkert
Faire Milch ist besonders lecker und gut für die Landwirtschaft!

„Du bist, was du isst“, sagt ein altes Sprichwort und weist dabei auf die zentrale Rolle der Ernährung hin. Essen ist aber so viel mehr. Genuss zum Beispiel. Deshalb eine kleine Vorwarnung: Es kann sein, dass Ihnen bereits beim Lesen der Rezepte das Wasser im Mund zusammenläuft. Dieses europäische Kochbuch liefert Einblicke in die Kochtöpfe unserer Faire-Milch-Länder und zeigt, wie vielseitig unsere Milch und Milchprodukte in der Küche einsetzbar sind: von der belgischen Zwiebeltorte mit Weichkäse über das Zürcher Geschnetzelte mit Rösti bis hin zum österreichischen Kaiserschmarrn und den Luxemburger Zuckerwaffeln, um hier nur einige Beispiele zu nennen.

Mit dem Kauf der Fairen Milch erhält der Verbraucher im Einkaufskorb ein hochwertiges Produkt aus dem eigenen Land und der Milchbauer ein Stück Wertschätzung für die tagtägliche Arbeit mit seinen Kühen. Die europäischen Milcherzeuger, die im Dachverband European Milk Board (EMB) zusammengeschlossen sind, wissen um ihre Verantwortung zur Herstellung eines gesunden Nahrungsmittels und zum Erhalt der bäuerlichen Kulturlandschaft. Die derzeitigen Milchpreise reichen aber nicht aus, um die Kosten zu decken und gesunde Betriebe an die nächste Generation übergeben zu können. Neben den politischen Forderungen an die EU-Agrarpolitik für faire Milchpreise, ein gerechtes Einkommen und einen stabilen Milchmarkt hat das EMB seit Anbeginn auch die wirtschaftliche Eigenständigkeit der Milchviehbetriebe im Fokus.

105 Bauererezepter mam Berthe Elsen

Léif Frënn vun der Lëtzebuerger Kichen

Villmools Merci fir Ären immens groussen Interessi un dëse Rezepter. Als Bauerekand, als Bauerefra, an haut Bauerebomi sinn ech immens frou a glécklech, och nach viru véier Joer vum Präsident Fredy de Martines (vun der Fairkoperativ Lëtzebuerg) gefrot ze ginn, fir fir d’fair Mëllech um Terrain matzehëllefen.
Lo ginn ech nees méi heiheem gebraucht a wëll de Bauere vun heiheem aus hëllefen, an zwar mat dëse Rezepter. Am Iéifste schaffen ech traditionell, regional, lëtzebuergesch, natierlech an absolutt ouni chemesch Zousazstotfer. Mëttlerweii wësse mer, wéi geféierlech sou Zousätz fir Mënschen an Déiere sinn. D’Rezepter kommen aus ganz ale Kachbicher, déi meescht stame vu Basisrezepter aus der Haushaltungsschoui.
Deemools gouf nach alles vun doheem gebraucht, sief et aus dem Gaart, aus der Natur, vum Feld oder aus dem eegene Stall. Mir sinn esou grouss ginn an hunn elo nach d’Chance, esou Liewensmëttel an eisem schéine klenge Lëtzebuerger Ländchen ze produzéieren, an dat ënner strengste Kontrollen, wat ech bestätege kann. Ech wënschen lech ganz vill Freed mat dësem Buch.

Kache wéi fréier mam Berthe

Säit fënnef Joer existéiert d’Fairkoperativ Lëtzebuerg. Deemools — genee wéi haut — waren d’Mëllechpräisser esou niddereg, datt 45 Mëllechbetriber sech zesumme gedoen hunn a mat der „Fair Mëllech“ hier eege Mark an d’Regaler bruecht hunn. Ouni dat eegent Schicksal an d’Hand ze huelen an aktiv urn Maart fir käschtendeckend Mëllechpräisser ze kämpfen, wäert eng héichwäerteg an nohalteg Mëllechproduktioun zu Lëtzebuerg an an Europa laangfristeg net méiglech sinn, sou de Gedanke vun de Mëllechbaueren. „Fair“ ass et am Sënn vun de Mëllechbaueren, déi duerch de Verkaf vu fairer Mëllech zéng Gents méi de Liter kréien. Mee och am Sënn vum Konsument, well all Betrib, dee Member bei Fairkoperativ ass, sech verflicht fir Nährstoff- an Energiebilanen op ze stellen. Mam Kaf vu „Fair Mëllech“ ënnerstëtzt de Client eng nohalteg a lokal Landwirtschaft an dréit derzou bai, datt Lëtzebuerger Mëllechwirtschaft erhale bleift. An dësem Buch fannt Dir ronn 105 Rezepter, déi d’Kache vun deftege Rezepter a Bake mat „Fair Mëllech“ Produkter ureege sollen. Domadder hutt Dir d’Méiglechkeet, originell Rezepter op Basis vun héichwäertege Lëtzebuerger Mëllechprodukter no ze kachen a gläichzäiteg een nohaltege Beitrag zum Erhale vun else Mëllechbetriber ze leeschten.

Vill Freed beim kachen a bake wënscht
Fredy de Martines, President Fairkoperativ